O službi

U okviru Službe za mirkobiologiju obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove specijalističke djelatnosti, odnosno obavljaju se složene dijagnostičke procedure iz oblasti bakteriologije, parazitologije, mikologije, virusologije, imunologije, vrši obrazovanje i stručno osposobljavanje radnika.